Място за безплатни прессъобщения
» РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИ

Описание:


EventHouse® e една от първите фирми в България утвърдили управлението на специални събития като отделна бизнес категория. Фирмата консултира своите клиенти от момента на замисъл на конкретно събитие до неговата реализация и оценяване. EventHouse® проектира и организира публични и вътрешно фирмени събития. По желание на клиента фирмата изготвя анализ на събитието, неговите R.O.I. показатели и оценяване от конкретните публики. Ние бихме могли да реализираме отделно събитие или серия от събития като част от общата маркетинг стратегия на фирмата. Услуги: EventHouse® изследва възможностите за реализиране на Вашите идеи. Ние изготвяме проект и бюджетна рамка на събитието. След одобрение на проекта и бюджета от клиента, ние изготвяме и съгласуваме Action plan на събитието. EventHouse® координира всички дейности и човешки ресурси по изграждане на събитието. Ние сключваме необходимите договори с всички ангажирани подизпълнители. EventHouse® осигурява модерни технически средства и таланти за постигане на максимален ефект и уникалност на събитието. Мениджмънт на таланти: За да отговорим на все по-нарастващата взискателност на нашите клиенти, EventHouse® поддържа тесни контакти с изявени български творци и таланти. Според Вашите предпочитания и бюджет, ние ще предложим подходящият талант за участник във Вашето събитие - артист, музикант, танцьор, дизайнер и т.н. Ние създаваме специални програми, за да подчертаем Вашата корпоративна индивидуалност и стил.

Адрес:

София 1680, ул. "Топли дол" 2А

Tелефон:

02/ 958 99 99

e-mail:

office@eventhouse.bg

website:

www.eventhouse.bg

Лице за контакт: 

Александър Цветков, Мениджър
» ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ